Bli utgiven av Bunny Books

Har du ett manus? Låt det inte bara ligga hemma i någon byrålåda. Utan skicka in det till oss. På mejl: manus@bunnybooks.se eller post:

Bunny Books, C/O BunnyBloYT Ekonomisk förening
Drottninggatan 27
702 22 Örebro

Om du väljer post, och vill få tillbaka det om vi nekar den, skicka med ett frankerat retur kuvert.